تبلیغات
دانشنامه افغانستان - حامد کرزی
سه شنبه 1389/11/12

حامد کرزی

   نوشته شده توسط: فریدون احدی    نوع مطلب :سران سیاسی افغانستان ،

حامد کرزیمحترم حامد كرزى فرزند عبد الاحد كرزى نواسۀ خیر محمد خان به تاریخ ۹ قوس ۱۳۳۶ هجرى شمسى مطابق ۲۴ دسامبر ۱۹۵۷ میلادى در قریۀ كرز در نزدیكى شهر قندهار متولد گردید.

جد بزرگوار حامد كرزى در دوران جنگ استقلال افغانستان و مبارزات بعد از آن سهم فراوان گرفته و مدتى به حیث معین مجلس اعیان افغانستان مصدر خدمت شده است.

عبدالاحد كرزى پدر حامد كرزى، از روساى قوم پوپلزایى و از جملۀ رهبران سیاسى كشور بوده كه در دهه شصت میلادى به حیث معین شوراى افغانستان مصروف خدمت بود.

وقتى عبدالاحد كرزى عضو پارلمان گردید با خانواده به كابل نقل مكان كرد. حامد كرزى در آن وقت در مكتب ابتدایى محمود هوتكى، سید جمال الدین افغانى و بعداً به لیسۀ عالى حبیبیه شامل شد. موصوف بعد از فراغت از لیسۀ حبیبیه در سال ۱۹۷۶ جهت ادامۀ تحصیل به هندوستان رفت و در دانشگاه سمله آن كشور در رشته روابط بین المللى و علوم سیاسى تحصیل را آغاز كرد.

حامد كرزى در رشتۀ متذكره به اخذ درجۀ ماسترى نایل آمد و در سال ۱۳۶۲ هجرى شمسى مطابق ۱۹۸۳ میلادى از هند به پاكستان رفت و در صفوف مجاهدین بخاطر نجات وطن از تجاوز شوروى شامل گردید و به جهاد و به مبارزه آغاز نمود.

حامد كرزى در سال ۱۳۶۴ هجرى شمسى مطابق ۱۹۸۵ میلادى براى یك دورۀ آموزشى در رشتۀ ژورنالیزم عازم فرانسه گردید و پس از تكمیل كورس سه ماهه در شهر لیل فرانسه به پشاور عودت نمود و بحیث آمر ادارۀ رسانه ها و بعداً به صفت معاون دفتر سیاسى تنظیم جبهۀ ملى نجات افغانستان به رهبرى پروفیسور صبغت الله مجددى ایفاى وظیفه نمود.

حامد كرزى با تشكیل حكومت موقت مجاهدین در سال ۱۹۸۹ مسئولیت ریاست امور روابط خارجى دفتر رئیس حكومت موقت را در پشاور عهده دار شد. حامد كرزى بعد از تاسیس حكومت مجاهدین در افغانستان در سال ۱۳۷۱ هجرى شمسى مطابق ۱۹۹۲ میلادى به حیث معین سیاسى وزارت امور خارجه افغانستان مقرر گردید.

دو سال بعد، زمانى كه جنگ هاى داخلى میان گروه هاى مجاهدین در كابل شدت گرفت حامد كرزى مقام دولتى را ترك نمود و براى تدویر نمودن لویه جرگه فعالیت هاى خویش را آغاز كرد.

قابل یاد آورى است، وقتى كه حل منازعات در افغانستان به بن بست مى رسید، حامد كرزى یگانه كلید حل منازعات را تدویر لویه جرگه مى دانست و به همین خاطر موصوف از سال ۱۹۸۶ الى تشكیل ادارۀ موقت پیوسته بر تدویر یافتن لویه جرگه هاى عنعنوى افغانستان تاكید نموده و آن را براى نجات افغانستان حیاتى پنداشته است. در سال ۱۳۷۹ هجرى شمسى مطابق آگست سال ۲۰۰۰ میلادى پدر حامد كرزى كه در شهر كویته – پاكستان اقامت داشت توسط گروه تروریستى طالبان و حامیان خارجى شان ترور گردید.

محترم كرزى به ادامۀ مبارزات خویش در اوایل اكتوبر سال ۲۰۰۱ میلادى با سه تن از هم فكرانش به ولایت ارزگان رفته و در بسیج مردم كوشید و تا سرنگونى رژیم طالبان در ولایات مركزى افغانستان به مبارزه ادامه داد.

حامد كرزى بتاریخ ۵ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادى، از طرف اشتراك كننده گان جلسۀ بن – آلمان به حیث رئیس ادارۀ موقت انتخاب شد و بتاریخ ۲۲ دسامبر همان سال با اعضاى كابینه حلف وفادارى را یاد كرد.

محترم حامد كرزى از طرف اعضاى لویه جرگه اضطرارى در ۱۳ جون ۲۰۰۲ به صفت رئیس دولت انتقالى اسلامى افغانستان انتخاب شد.

محترم حامد کرزی در اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2004 به اخذ اکثریت ارا منحیث اولین رئیس جمهور انتخابی افغانستان از طرف مردم کشور انتخاب شد و به تاریخ 7 دسامبر همان سال حلف وفاداری یاد نمود.

محترم كرزى در سال ۲۰۰۲ سند دكتوراى افتخارى از پوهنتون سمله بدست آورد و در سال ۲۰۰۳ جایزۀ آزادى و در اپریل ۲۰۰۴ جایزۀ موفقترین رئیس جمهور دنیا، در جولاى سال ۲۰۰۴ جایزۀ آزادى فلادلفیا و و در ماه نوامبر ۲۰۰۶ مطابق به عقرب ۱۳۸۵ جایزۀ صلح، توسعه و خلع سلاح اندراگاندى را بدست آورد.

حامد کرزی

محترم حامد كرزى فرزند عبد الاحد كرزى نواسۀ خیر محمد خان به تاریخ ۹ قوس ۱۳۳۶ هجرى شمسى مطابق ۲۴ دسامبر ۱۹۵۷ میلادى در قریۀ كرز در نزدیكى شهر قندهار متولد گردید.

جد بزرگوار حامد كرزى در دوران جنگ استقلال افغانستان و مبارزات بعد از آن سهم فراوان گرفته و مدتى به حیث معین مجلس اعیان افغانستان مصدر خدمت شده است.

عبدالاحد كرزى پدر حامد كرزى، از روساى قوم پوپلزایى و از جملۀ رهبران سیاسى كشور بوده كه در دهه شصت میلادى به حیث معین شوراى افغانستان مصروف خدمت بود.

وقتى عبدالاحد كرزى عضو پارلمان گردید با خانواده به كابل نقل مكان كرد. حامد كرزى در آن وقت در مكتب ابتدایى محمود هوتكى، سید جمال الدین افغانى و بعداً به لیسۀ عالى حبیبیه شامل شد. موصوف بعد از فراغت از لیسۀ حبیبیه در سال ۱۹۷۶ جهت ادامۀ تحصیل به هندوستان رفت و در دانشگاه سمله آن كشور در رشته روابط بین المللى و علوم سیاسى تحصیل را آغاز كرد.

حامد كرزى در رشتۀ متذكره به اخذ درجۀ ماسترى نایل آمد و در سال ۱۳۶۲ هجرى شمسى مطابق ۱۹۸۳ میلادى از هند به پاكستان رفت و در صفوف مجاهدین بخاطر نجات وطن از تجاوز شوروى شامل گردید و به جهاد و به مبارزه آغاز نمود.

حامد كرزى در سال ۱۳۶۴ هجرى شمسى مطابق ۱۹۸۵ میلادى براى یك دورۀ آموزشى در رشتۀ ژورنالیزم عازم فرانسه گردید و پس از تكمیل كورس سه ماهه در شهر لیل فرانسه به پشاور عودت نمود و بحیث آمر ادارۀ رسانه ها و بعداً به صفت معاون دفتر سیاسى تنظیم جبهۀ ملى نجات افغانستان به رهبرى پروفیسور صبغت الله مجددى ایفاى وظیفه نمود.

حامد كرزى با تشكیل حكومت موقت مجاهدین در سال ۱۹۸۹ مسئولیت ریاست امور روابط خارجى دفتر رئیس حكومت موقت را در پشاور عهده دار شد. حامد كرزى بعد از تاسیس حكومت مجاهدین در افغانستان در سال ۱۳۷۱ هجرى شمسى مطابق ۱۹۹۲ میلادى به حیث معین سیاسى وزارت امور خارجه افغانستان مقرر گردید.

دو سال بعد، زمانى كه جنگ هاى داخلى میان گروه هاى مجاهدین در كابل شدت گرفت حامد كرزى مقام دولتى را ترك نمود و براى تدویر نمودن لویه جرگه فعالیت هاى خویش را آغاز كرد.

قابل یاد آورى است، وقتى كه حل منازعات در افغانستان به بن بست مى رسید، حامد كرزى یگانه كلید حل منازعات را تدویر لویه جرگه مى دانست و به همین خاطر موصوف از سال ۱۹۸۶ الى تشكیل ادارۀ موقت پیوسته بر تدویر یافتن لویه جرگه هاى عنعنوى افغانستان تاكید نموده و آن را براى نجات افغانستان حیاتى پنداشته است. در سال ۱۳۷۹ هجرى شمسى مطابق آگست سال ۲۰۰۰ میلادى پدر حامد كرزى كه در شهر كویته – پاكستان اقامت داشت توسط گروه تروریستى طالبان و حامیان خارجى شان ترور گردید.

محترم كرزى به ادامۀ مبارزات خویش در اوایل اكتوبر سال ۲۰۰۱ میلادى با سه تن از هم فكرانش به ولایت ارزگان رفته و در بسیج مردم كوشید و تا سرنگونى رژیم طالبان در ولایات مركزى افغانستان به مبارزه ادامه داد.

حامد كرزى بتاریخ ۵ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادى، از طرف اشتراك كننده گان جلسۀ بن – آلمان به حیث رئیس ادارۀ موقت انتخاب شد و بتاریخ ۲۲ دسامبر همان سال با اعضاى كابینه حلف وفادارى را یاد كرد.

محترم حامد كرزى از طرف اعضاى لویه جرگه اضطرارى در ۱۳ جون ۲۰۰۲ به صفت رئیس دولت انتقالى اسلامى افغانستان انتخاب شد.

محترم حامد کرزی در اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2004 به اخذ اکثریت ارا منحیث اولین رئیس جمهور انتخابی افغانستان از طرف مردم کشور انتخاب شد و به تاریخ 7 دسامبر همان سال حلف وفاداری یاد نمود.

محترم كرزى در سال ۲۰۰۲ سند دكتوراى افتخارى از پوهنتون سمله بدست آورد و در سال ۲۰۰۳ جایزۀ آزادى و در اپریل ۲۰۰۴ جایزۀ موفقترین رئیس جمهور دنیا، در جولاى سال ۲۰۰۴ جایزۀ آزادى فلادلفیا و و در ماه نوامبر ۲۰۰۶ مطابق به عقرب ۱۳۸۵ جایزۀ صلح، توسعه و خلع سلاح اندراگاندى را بدست آورد.

محترم كرزى داراى شش برادر و یك خواهر مى باشد.

محترم كرزى در اواسط سال ۱۹۸۸ با متحرمه دوكتور زینت قریشى ازدواج نموده و حاصل ازدواج آنها یک پسر بنام میرویس است.

محترم كرزى به ورزش هاى اسپ سوارى و پیاده گردى علاقه فراوان داشته، شخص خداپرست و متدین مى باشد.

محترم كرزى به لسان هاى پشتو، درى، انگلیسى و اردو به خوبى صحبت مى نماید، مطالعۀ كتاب و تماشاى برنامه هاى خبرى و علمى تلویزیون را دوست دارد  . گفته می شود ایشان مچ دست قوی ای دارند به گونه ای که در مواقع بیکاری با اطرافیانشان در کاخ ریاست جمهوری مچ می اندازند و تا کنون کسی نتوانسته است مچ دست رئیس جمهور را بخواباند.
 

برچسب ها: حامد کرزی ،

دنبالک ها: حامد کرزی ،

foot pain
سه شنبه 1396/06/14 07:03 ق.ظ
Yes! Finally something about foot pain.
http://tomokoharoun.hatenablog.com/
چهارشنبه 1396/05/18 04:59 ب.ظ
Great goods from you, man. I've understand your
stuff previous to and you're just too magnificent.
I actually like what you've acquired here, really like what you're
saying and the way in which you say it. You make it
enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read much more from you.
This is really a great web site.
پنجشنبه 1392/08/16 02:25 ب.ظ
ما به یك خاین رای نه میدهیم
MUHAMMAD SAID
یکشنبه 1392/06/24 03:18 ب.ظ
راستی کی خاین است وطن فروش است ما بالای شما جوان های مثل خودم افتخار میکنم
خاین شناس
سه شنبه 1391/10/26 03:59 ب.ظ
باعرض سلام : چطوری درهندوستان درس خوانده موقعیکه امریکاییها وانگلیسا درجایگاهننگین شاه شجاع نصب میکردندش کشورهندوستان اصلااین اقارانمیشناخت وبرای حکومتداران هندی وزیرخارجه ایران درمورد کرزی معلومات داده شد بعد هنیها شناختند وکفتنئ که بلی کرزی یک وطنفروش حرفوی است ماهم قبولش داریم . از گفتار وکردارش معلوم است که چند سالی بیش مکتب نرفته ودرامریکا خوش برادرانش وتمامی بستگانش برای دستگاه استخباراتی امریکاجاسوسی میکردند پدرش نیز درهمین راه جان باخت واینها خانوادتاجاسوسهای پنهان امریکایی بودند به همین سبب امورافغانستان به وی تعلق گرفت . وامروز از کارهاواعمالش بخوبی مشخص است که درراه ازهم پاشیدن کشورما که مرام چند صدساله انگلیسها بودتلاش داردوگروهای مزدورصفت دیگر را درپهلوی خود جذب نموده تا بتوانند باخاطرراحت کشورمارا پارچه پاچه کنند. ملت امروزاگاه شده واینهارا درلست سیاه خاینین ملی جاداده اند انشاالله که بجزای حقه بازیها ومکاره گریهای خود خواهن رسید. والسلام
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر